Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Kinh doanh bứt pháKhảo sát & Xây dựng lộ trình triển khai 8 tuần
Lưu ý
Lưu ý 1: Việc mô tả đúng nguyên nhân cho từng

câu hỏi khảo sát

sẽ giúp LVTM chọn đúng giải pháp giúp bạn

kinh doanh bứt phá

Lưu ý 2: Bên dưới là nội dung bạn đã chọn
Cảm ơn Bạn đã thực hiện khảo sát.
LVTM sẽ liên hệ tư vấn lộ trình triển khai theo đúng nhu cầu riêng của Bạn với thông tin được cung cấp bên dưới:
Câu 1
Những tình huống dưới đây, cái nào đúng với ban/doanh nghiệp bạn:
Quay lại
1 / 5
Tiếp theo
Hoàn tất
Cách Kinh Doanh Bứt Phá
Với 3 KHÔNG
0 Nhân Viên
0 Văn Phòng
0 Hệ Thống
8 tuần triển khai
Đánh giá khả thi
Cách kinh doanh bứt phá
8 tuần triển khai