Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Công ty Làm Việc Thông Minh

Gia Hạn Giấy Phép Lao Động
Cho Người Nước Ngoài

Gia Hạn Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài
GPLĐ áp dụng đối với lao động người nước ngoài:
 • Thực hiện hợp đồng lao động với doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam.
 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam.
 • Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.
 • Chào bán dịch vụ.
 • GPLĐ cần phải được gia hạn trước khi hết phép.

Những người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam dài hạn cần phải làm hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động

1 Điều kiện xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

 • Người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được và người nước ngoài đó không bị xử lý kỷ luật lao động.
 • Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế và Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng mà các công việc đòi hỏi quá 36 (ba mươi sáu) tháng.

2 Hồ sơ đề nghị Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, bao gồm:

 • Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó phải nêu rõ lý do chưa đào tạo được người Việt Nam để thay thế, họ tên những người Việt Nam đã và đang được đào tạo, kinh phí đào tạo, thời gian đào tạo, địa điểm đào tạo để thay thế người lao động nước ngoài;
 • Bản sao hợp đồng lao động (có xác nhận của người sử dụng lao động);
 • Giấy phép lao động đã được cấp (Bản gốc)

Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế và Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng bao gồm:

 • Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • Bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.
 • Giấy phép lao động đã được cấp.

3 Yêu cầu đối với hồ sơ:

 • Hồ sơ khai bằng tiếng Việt Nam hoặc 02 thứ tiếng (Tiếng Việt và tiếng nước ngoài). Trường hợp chỉ khai bằng một thứ tiếng nước ngoài thỉ phải dịch ra tiếng Việt Nam.
 • Mỗi người lao động làm 02 Bộ hồ sơ:
  • 01 Bộ hồ sơ nộp cho Sở lao động Tương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi mà đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở.
  • 01 Bộ hồ sơ lưu tại Đơn vị sử dụng lao động.

4 Thời gian

 • Trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội.
 • Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động phụ thuộc vào thời gian làm việc tiếp của người nước ngoài cho người sử dụng lao động được xác định trong hợp đồng lao động hoặc văn bản của phía nước ngoài cử người nước ngoài làm tại Việt Nam hoặc hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.
 • Thời hạn gia hạn tối đa cho mỗi lần gia hạn là 36 (ba mươi sáu) tháng.

5 Địa điểm nộp hồ sơ

Người lao động, đơn vị sử dụng lao động trực tiếp nộp hồ sơ Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh, thành phố mà đơn vị sử dụng lao động có trụ sở chính.

 Và tư vấn các thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh


   
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Fax: (028) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Ngân hàng ACB: Số TK 111772669 - CN Quận 3
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Vũ
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Làm Việc Thông Minh - Bệ Phóng Khởi Nghiệp
Copyright © 2016 LVTM. All rights reserved.
Cách Kinh Doanh Bứt Phá
Với 3 KHÔNG
0 Nhân Viên
0 Văn Phòng
0 Hệ Thống
8 tuần triển khai
Đánh giá khả thi
RSS
Gia Hạn Giấy Phép Lao Động{br}Cho Người Nước NgoàiRating: 8 / 101773
8 101773
Cách kinh doanh bứt phá
8 tuần triển khai