Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Công ty Làm Việc Thông Minh

Vấn Đề Lưu Ý Khi Đầu Tư Nước Ngoài

1 Lĩnh vực đầu tư có điều kiện bao gồm những lĩnh vực nào

Căn cứ khoản 1 – Điều 29 (Luật đầu tư 2005) thì lĩnh vực đầu tư có điều kiện bao gồm:

 • Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;
 • Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;
 • Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản;
 • Dịch vụ giải trí;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái;
 • Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo;
 • Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

2 Lĩnh vực cấm đầu tư tại Việt Nam bao gồm những lĩnh vực nào 

Căn cứ Điều 30 (Luật đầu tư 2005) thì lĩnh vực cấm đầu tư bao gồm:

 • Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.
 • Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.
 • Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

3 Theo pháp luật về đầu tư thì tại Việt Nam những lĩnh vực nào được ưu đãi đầu tư:

Căn cứ Điều 27 ( Luật đầu tư 2005) thì lĩnh vực được ưu đãi đầu tư bao gồm:

 • Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo.
 • Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thuỷ sản; làm muối; sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới.
 • Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao.
 • Sử dụng nhiều lao động.
 • Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án quan trọng, có quy mô lớn.
 • Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc.
 • Phát triển ngành, nghề truyền thống.
 • Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác cần khuyến khích.

4 Trường hợp dự án đầu tư vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư của Luật Đầu tư vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư của luật khác thì việc ưu đãi đầu tư áp dụng như thế nào?

Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng được các điều kiện ưu đãi của một số Luật thì dự án đầu tư chỉ được chọn mức ưu đãi cao nhất của một Luật mà dự án đáp ứng đủ điều kiện.

5 Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên đầu tư vào Việt Nam có trụ sở đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư ở các tỉnh khác nhau thì làm thủ tục ở đâu?

Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư. Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Dự án đặt tại địa phương nào thì tỉnh/ thành phố đó sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Do đó, dự án lần đầu đặt tại đâu thì doanh nghiệp sẽ được đăng ký ở đó.

6 Các quy định của pháp luật đối với trường hợp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam dự định thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam?

Theo quy định tại khoản 4 điều 12 Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, trường hợp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam dự định thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam được thực hiện như sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp mới do doanh nghiệp có trên 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập thì phải có dự án đầu tư và thực hiện đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trong trường hợp này, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp DN mới do doanh nghiệp có không quá 49% vốn điều lệ là sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thành lập, tham gia thành lập thì việc thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp. Việc đăng ký đầu tư trong trường hợp này áp dụng theo quy định tương ứng đối với dự án đầu tư trong nước.

7 Chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài có giá trị sử dụng để đăng ký kinh doanh tại Việt Nam hay không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì Chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Ví dụ, theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp nếu còn giá trị sử dụng thì được công nhận để hành nghề. Khi hành nghề tại Việt Nam, các cá nhân này phải gửi bản dịch chứng chỉ hành nghề sang tiếng Việt có chứng thực hợp pháp cho Sở Xây dựng địa phương nơi cá nhân đó hành nghề biết để quản lý.

8 Theo quy định, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải thường trú tại Việt Nam. Như vậy, trường hợp người đại diện của doanh nghiệp là người nước ngoài có phải làm thủ tục cấp thẻ thường trú tại Việt Nam hay không?

Hiện nay, trường hợp người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn theo thủ tục cấp Thẻ tạm trú ký hiệu B2 cấp cho người nước ngoài làm việc tại dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận đầu tư phù hợp với mục đích, thời hạn và địa chỉ đăng ký theo quy định tại Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và hướng dẫn thực hiện tại Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002.

Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày, nhà đầu tư phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 16 Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.


   
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Fax: (028) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Ngân hàng ACB: Số TK 111772669 - CN Quận 3
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Vũ
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Làm Việc Thông Minh - Bệ Phóng Khởi Nghiệp
Copyright © 2016 LVTM. All rights reserved.
Cách Kinh Doanh Bứt Phá
Với 3 KHÔNG
0 Nhân Viên
0 Văn Phòng
0 Hệ Thống
8 tuần triển khai
Đánh giá khả thi
RSS
Vấn Đề Lưu Ý Khi Đầu Tư Nước NgoàiRating: 8 / 101456
8 101456
Cách kinh doanh bứt phá
8 tuần triển khai