Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Công ty Làm Việc Thông Minh

Vốn Điều Lệ & Vốn Pháp Định

Vốn Điều Lệ & Vốn Pháp Định
Lưu ý:
  • Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.
  • Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.

1 Khái niệm vốn pháp định, vốn điều lệ

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với một số ngành, nghề. Doanh nghiệp có thể tham khảo chi tiết danh sách các ngành nghề cần vốn pháp định tại đây

Mức đóng lệ phí môn bài năm 2017 :

Tại điều 4 của Nghị đinh 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau :

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD Mức tiền lệ phí
môn bài phải đóng
Tiểu mục
nộp tiền
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm 2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm 2863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị
sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác
1.000.000 đồng/năm 2864

2 Quy định của pháp luật về vốn pháp định và vốn điều lệ trước năm 2000

Theo quy định của Luật Công ty và Luật công ty tư nhân, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990 có hiệu lực kể từ ngày 15/04/1991 thì: Vốn pháp định được áp dụng cho tất cả các loại ngành nghề kinh doanh và tất cả các loại hình công ty. Mức vốn pháp định cụ thể áp dụng cho từng ngành nghề kinh doanh do Hội đồng Bộ trưởng quy định. Vốn điều lệ luôn luôn phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định. Trong quá trình hoạt động công ty có quyền tăng hoặc giảm vốn điều lệ nhưng không được thấp hơn mức vốn pháp định.

3 Quy định của pháp luật về vốn pháp định và vốn điều lệ từ năm 2000 đến năm 2005

Theo quy định Luật công ty được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/1999 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2000, và luật Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì:

  • Đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài vẫn áp dụng quy định về vốn pháp định với bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào. Vốn pháp định là vốn ban đầu của công ty được ghi trong điều lệ của công ty. Trong quá trình hoạt động, công ty không được giảm vốn pháp định. Việc tăng vốn pháp định đăng ký tại Uỷ ban nhà nước về hợp tác và đầu tư.
  • Đối với các công ty trong nước quy định về vốn pháp định chỉ còn áp dụng cho một số ngành nghề kinh doanh nhất định. Mức vốn pháp định đối với các ngành nghề khác nhau thì được áp dụng theo các quy định khác nhau của pháp luật chuyên ngành.

Ví dụ:

  • Đối với ngành nghề kinh doanh bất động sản mức vốn pháp định là 6 tỷ đồng;
  • Đối với ngành nghề kinh doanh sản xuất phim mức vốn pháp định là 1tỷ đồng...

4 Quy định của pháp luật về vốn pháp định và vốn điều lệ từ năm 2005 đến nay

Theo quy định Luật công ty số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006 và Luật đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 thì: Vốn pháp định chỉ còn áp dụng trong một số ngành nghề kinh doanh nhất định cho tất cả các loại hình công ty.   
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Fax: (028) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Ngân hàng ACB: Số TK 111772669 - CN Quận 3
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Vũ
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Làm Việc Thông Minh - Bệ Phóng Khởi Nghiệp
Copyright © 2016 LVTM. All rights reserved.
Cách Kinh Doanh Bứt Phá
Với 3 KHÔNG
0 Nhân Viên
0 Văn Phòng
0 Hệ Thống
8 tuần triển khai
Đánh giá khả thi
RSS
Vốn Điều Lệ & Vốn Pháp ĐịnhRating: 8 / 107131
8 107131
Cách kinh doanh bứt phá
8 tuần triển khai