Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Công ty Làm Việc Thông Minh

Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam

Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam
Lưu ý:
  • Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được phân theo 5 cấp ngành theo Quyết định 337.
  • Khi đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp chọn theo mã ngành nghề cấp 4.
  • Những ngành nghề không có mã ngành Doanh nghiệp tham khảo thêm mục phân ngành chi tiết.

1 Hướng dẫn tra mã ngành nghề

Mời Quý Doanh nghiệp tra cứu hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam để lựa chọn mã số ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp.

2 Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam:

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thống kê

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Quyết định

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam gồm 5 cấp:

  • Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hoá theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U
  • Ngành cấp 2 gồm 88 ngành, mỗi ngành được mã hoá bằng hai số theo từng ngành cấp 1 tương ứng
  • Ngành cấp 3 gồm 242 ngành, mỗi ngành được mã hoá bằng ba số theo từng ngành cấp 2 tương ứng
  • Ngành cấp 4 gồm 437 ngành, mỗi ngành được mã hoá bằng bốn số theo từng ngành cấp 3 tương ứng
  • Ngành cấp 5 gồm 642 ngành, mỗi ngành được mã hoá bằng năm số theo từng ngành cấp 4 tương ứng

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ, ngành có liên quan:

  • Hướng dẫn các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng quy định của quyết định này
  • Theo dõi tình hình thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế các quy định trước đây về hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.   
» Gửi ý kiến của Bạn
Phục Vụ Doanh Nghiệp Việt Nam & Quốc Tế Trên 63 Tỉnh Thành Cả Nước
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Tel: (028) 38 329 529
Fax: (028) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Vũ
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Liên hệ CTCP Làm Việc Thông Minh
Làm Thương hiệu & Website: 0936.360.367 
Tư vấn Chiến dịch Marketing: 0936.360.889
Đăng ký Logo & Website: 0989.39.7579
English speaking hotline: 0933.365.999
Chia sẻ Nhân sự & VP: 0976.49.0099
Tư vấn luật & Đầu tư: 0916.298.299
Kế toán & Báo cáo thuế: 0916.298.298
日本語で話すホットライン: 0936.360.999
Làm Việc Thông Minh - Bệ Phóng Khởi Nghiệp
Copyright © 2016 LVTM. All rights reserved.
RSS
Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt NamRating: 8 / 102216
8 102216