Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh PR & Marketing
       
Đăng nhập Đăng ký
Công ty Làm Việc Thông Minh

Đặt Tên Doanh Nghiệp
Khi Đăng Ký Kinh Doanh

Đặt Tên Doanh Nghiệp Khi Đăng Ký Kinh Doanh
Lưu ý về tên công ty:
 • Bằng tiếng Việt, dùng ký tự, hoặc chữ số.
 • Ít nhất phải có 2 thành tố: Loại hình và tên riêng.
 • Không trùng hoặc gây nhầm lẫn với công ty đã đăng ký.
 • Tên nước ngoài phải dịch từ tên Tiếng Việt.
 • Tên viết tắt được viết từ tên Tiếng Việt hoặt tên nước ngoài và được lấy theo thứ tự trước sau.

Để việc đặt tên công ty khi đăng ký kinh doanh theo đúng ý định của mình, đồng thời vẫn tuân theo quy định pháp luật, Làm Việc Thông Minh xin lưu ý đến Quý Doanh nghiệp những điều sau:

1 Quy định đặt tên công ty

 • Tên công ty phải viết được bằng Tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây:
  • Loại hình công ty
  • Tên riêng.
 • Tên công ty phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành.
 • Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 32, 33 và 34 của Luật này, cơ quan cấp giấy phép đkkd có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của công ty. Quyết định của cơ quan cấp phép đăng kí kinh doanh là quyết định cuối cùng.

2 Những điều cấm trong đặt tên công ty

 • Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký.
 • Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của công ty, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
 • Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

3 Quy định tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của công ty

 • Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của công ty có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
 • Tên bằng tiếng nước ngoài của công ty được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên bằng tiếng Việt của công ty tại cơ sở của công ty hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành.
 • Tên viết tắt của công ty được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

4 Những lưu ý về tên trùng và tên dễ gây nhầm lẫn

Tên trùng là tên của công ty yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của công ty đã được cấp giấy phép kinh doanh trước đó.

Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký:

 • Tên bằng tiếng Việt của công ty yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên công ty đã đăng ký.
 • Tên bằng tiếng Việt của công ty yêu cầu đăng ký chỉ khác tên công ty đã đăng ký bởi ký hiệu "&".
 • Tên viết tắt của công ty yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của công ty đã đăng ký.
 • Tên bằng tiếng nước ngoài của công ty yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của công ty đã đăng ký.
 • Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của công ty đã đăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên riêng của công ty đó, trừ trường hợp công ty yêu cầu đăng ký là công ty con của công ty đã đăng ký.
 • Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của công ty đã đăng ký bởi từ "tân" ngay trước hoặc "mới" ngay sau tên riêng của công ty đã đăng ký.
 • Tên riêng của công ty yêu cầu đăng ký chỉ khác tên riêng của công ty đã đăng ký bằng các từ "miền bắc", "miền nam", "miền trung", "miền tây", "miền đông" hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp công ty yêu cầu đăng ký là công ty con của công ty đã đăng ký.

   
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Fax: (028) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Ngân hàng ACB: Số TK 111772669 - CN Quận 3
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Vũ
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Làm Việc Thông Minh - Bệ Phóng Khởi Nghiệp
Copyright © 2016 LVTM. All rights reserved.
Cách Kinh Doanh Bứt Phá
Với 3 KHÔNG
0 Nhân Viên
0 Văn Phòng
0 Hệ Thống
8 tuần triển khai
Đánh giá khả thi
RSS
Đặt Tên Doanh Nghiệp{br}Khi Đăng Ký Kinh DoanhRating: 8 / 102554
8 102554
Cách kinh doanh bứt phá
8 tuần triển khai