Tim30s.com Khởi nghiệp & Kinh doanh Marketing đỉnh
       
Đăng nhập Đăng ký
Công ty Làm Việc Thông Minh
Triết Lý Kinh Doanh Của LVTM
Được truyền tải qua Logo "Cánh Chim 7 Màu"
Tương tự ánh sáng trắng khi qua môi trường lăng kính sẽ tán sắc 7 màu,
mọi người ai cũng có một tiềm năng,
nhưng chỉ qua môi trường hỗ trợ thích hợp, tiềm năng này mới được phát huy
để từ đó có thể bay cao, bay xa, bay hết trọn con đường tiềm năng của mình.

Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động Sản

Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động Sản
Điều kiện để thành lập sàn giao dịch BĐS:
 • Phải có ít nhất (02) hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản.
 • Có quy chế hoạt động của sàn.
 • Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Ngành nghề kinh doanh sàn giao dịch bất động sản là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quy trình thực hiện như sau:

1 Căn cứ pháp lý thành lập sàn giao dịch Bất động sản:

 • Luật kinh doanh Bất động sản năm 2014
 • Thông tư 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
 • Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 10/2015/tt-bxd ngày 30 tháng 12 năm 2015 của bộ xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, thông tư số 11/2015/tt-bxd ngày 30 tháng 12 năm 2015 của bộ xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo thông tư số 02/2016/tt-bxd ngày 15 tháng 02 năm 2016 của bộ trưởng bộ xây dựng

2 Tính pháp lý của Sàn giao dịch Bất động sản

 • Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đó để hoạt động.
 • Sàn giao dịch bất động sản ngoài việc thực hiện các dịch vụ về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bất động sản còn được phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ sau:
  • Định giá bất động sản;
  • Tư vấn bất động sản;
  • Quảng cáo bất động sản;
  • Đấu giá bất động sản;
  • Quản lý bất động sản.
 • Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm:
 • Giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.
 • Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;
  • Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;
  • Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

(Được quy định tại Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản và được hướng dẫn cụ thể tại Điều 24 Thông tư 11/2015/TT-BXD, Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD)

 • Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp;
 • Phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
 • Phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết;
 • Phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động;
 • Trước khi sàn giao dịch bất động sản hoạt động, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ về Sở Xây dựng địa phương để quản lý, hồ sơ thực hiện theo Khoản 6 Điều 2 Thông tư 28/2016/TT-BXD

3. Quy trình thành lập sàn giao dịch bất động sản

Bước 1:

Tìm trụ sở chính phù hợp với quy định trên (thể hiện bằng hợp đồng thuê, văn bản xác định quyền sử dụng trụ sở đó chứng minh diện tích và thời gian sử dụng ổn định 12 tháng trở lên)

Bước 2:

Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014. Theo đó, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp quy định tại Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 thì có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch Đầu tư nơi bạn đặt trụ sở chính. Về nội dung hồ sơ đăng ký thì tùy vào loại hình doanh nghiệp mà bạn đăng ký thì hồ sơ lại yêu cầu các giấy tờ khác nhau, cụ thể: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân, của công ty hợp danh (Điều 21) của Công ty trách nhiệm hữu hạn (Điều 22), của công ty cổ phần (Điều 23).

Bước 3:

Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty bạn cần họp và soạn thảo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch, quyết định tuyển dụng hoặc bầu người quản lí sàn giao dịch, người này phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, Ngoài người này ra công ty ít nhất phải có thêm một người nữa có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Bước 4:

Công ty bạn cần làm hồ sơ thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản và gửi tới Phòng quản lí nhà và kinh doanh bất động sản thuộc Sở Xây dựng nơi công ty bạn có trụ sở chính.

4. Hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản

Trước khi sàn giao dịch bất động sản hoạt động, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ về Sở Xây dựng địa phương để quản lý, hồ sơ bao gồm:

 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
 • Danh sách và bản sao công chứng chứng chỉ hành nghề môi giới của tất cả các nhân viên môi giới bất động sản; bản sao công chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản;
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản (nếu có);
 • Bản sao công chứng (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch bất động sản;
 • Bản sao có chứng thực các giấy tờ về thành lập sàn giao dịch bất động sản (bao gồm: Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản; Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản).

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đưa thông tin của sàn giao dịch bất động sản lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Đồng thời báo cáo về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng để thống nhất quản lý và đưa thông tin của sàn lên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Thông tin của sàn giao dịch bất động sản gồm: Tên sàn giao dịch bất động sản; tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ tên của người quản lý điều hành sàn; địa chỉ và số điện thoại liên hệ của sàn giao dịch bất động sản (theo phụ lục số 12 của Thông tư này). Khi có thay đổi thông tin, Sàn giao dịch bất động sản phải báo cáo về Sở Xây dựng để điều chỉnh.

Thời gian hoàn thành thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản là khoảng từ 20-45 ngày làm việc.

   
Ưu Thế Giờ Là Của Bạn
Dùng "3 Lối Tắt" Tạo Công Thức "8 Tuần Bứt Phá" 1+2+3 = 0
Phát triển cùng nền kinh tế chia sẻ, LVTM chia sẻ Kiến thức - Kỹ năng - Công nghệ - Nguồn lực kinh doanh cao cấp, mở ra
3 lối tắt nhằm rút ngắn con đường khởi nghiệp cho cộng đồng Doanh nghiệp nhỏ Việt nam.

"3 lối tắt" là có ưu thế cạnh tranh.
Cùng LVTM triển khai chiến lược Marketing phù hợp, Bạn sẽ tạo ra công thức "8 tuần bứt phá" 1+2+3 = 0 cho riêng mình.

Chia sẻ Văn phòng
Để tiết kiệm đến 80%
chi phí hoạt động
Chia sẻ Nhân sự
Để chốt đơn hàng
nhanh, chính xác
Chia sẻ Hệ thống
Để có khách liên tục,
giữ khách trọn đời
KHÔNG
● Rủi ro
● Đầu tư ban đầu
428 Điện Biên Phủ, P.11, Q10, TPHCM
Fax: (028) 38 329 579
Email: sales@ lvtm.vn
Ngân hàng ACB: Số TK 111772669 - CN Quận 3
Giám đốc: Nguyễn Hoàng Vũ
Giấy phép thành lập công ty số 0310572550, do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày 11/01/2011
Làm Việc Thông Minh - Bệ Phóng Khởi Nghiệp
Copyright © 2016 LVTM. All rights reserved.
Cách Kinh Doanh Bứt Phá
Với 3 KHÔNG
0 Nhân Viên
0 Văn Phòng
0 Hệ Thống
8 tuần triển khai
Đánh giá khả thi
RSS
Thành Lập Sàn Giao Dịch Bất Động SảnRating: 8 / 104519
8 104519
Có 4 rào cản
Làm kinh doanh bế tắc